Bọn con gái toàn 2 mặt .
nhiệt độ bây giờ là:
2016-10-013/////////
15/////////////
3//////////////////////

Old school Easter eggs.